Kemikaliesvepet är Naturskyddsföreningens godkännande på att produkten klarat deras miljökrav. Naturskyddsföreningens (Kemikaliesvepet) är en ideell förening och Sveriges största miljöorganisation.

Svanenmärket sköts av  bolaget Miljömärkning Sverige AB på uppdrag av regeringen.