SONAX KALLAVFETTNING – KEMIKALIESVEPET, 205L

Kallavfettningsmedel för avlägsnande av fett- olje-, tjär- och asfaltfläckar på alla typer av fordon.

Artikelnr: 610900

Beskrivning

SNABBSEPARERANDE I OLJEAVSKILJARE

Kallavfettningsmedel för avlägsnande av fett- olje-, tjär- och asfaltfläckar på alla typer av fordon. Lämplig för avfettning av motorer, maskiner och verktyg m.m. Snabbseparerande, skall användas i system med oljeavskiljare.

205 liter