GDPR

Vilka personuppgifter vi behandlar och varför vi gör det
Vi behandlar dina personuppgifter i våra register såsom namn och e-post.

Syftet med behandlingen är att kunna hantera vårt register över prenumeranter på CIFAB Trading AB’s nyhetsbrev. Detta nyhetsbrev skickas ut till prenumeranter med jämna mellanrum. Vi har fått dina uppgifter genom din anmälan om att få nyhetsbrevet från hemsidan https://cifab.se

Vi delar aldrig dina personuppgifter med någon
Ingen utöver CIFAB Trading AB har tillgång till personuppgifterna, såvida vi inte är skyldiga att dela dem enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att dela dina uppgifter till ett land utanför EU.

Så länge behåller vi dina personuppgifter
Dina uppgifter sparas max ett år från att din prenumeration har upphört.

Vilka rättigheter du har över dina personuppgifter
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig. Du kan begära rättelser, överföring samt ändra, begränsa och begära radering av dina uppgifter. Det gör du enklast genom att kontakta oss på mail: info@cifab.se.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga till tillsynsmyndigheten Datainspektion.