Miljö och etik

Miljö i fokus

Cifab arbetar proaktivt och kontinuerligt med miljöfrågor.

Det innebär bl.a. att vi tar miljöhänsyn vid val av de produkter vi importerar och saluför, att vi tillsammans med våra leverantörer tillämpar en gemensam strategi för substitution av ämnen där bättre alternativ finns, samt att vi tillämpar ett system som kan identifiera olika ämnens kompatibilitet och lämplighet.

Med våra leverantörer har vi en ständigt pågående dialog om miljöförbättrande åtgärder. Givetvis är vi anslutna och anmälda till KEMI, REPA och Elkretsen och jobbar efter REACH förordningen.

Etik

Cifab har en värdegrund som bygger på etik och moral. Det innebär att vi i alla handlingar agerar efter nationella och internationella lagar, att vi arbetar internationellt med etiska regler för våra inköp baserade på FNs ILO convention, samt att vi har ett system för att säkerställa att våra leverantörer uppfyller samtliga krav som stalls av BSCI ( Business Social Compliance Initiative).