Finansiell styrka

CIFAB har en stark ekonomisk stabilitet med hög soliditet och har de senaste 20 åren haft AAA rating, detta är något vi sätter en ära i. Att vi är finansiellt stabila gynnar våra kunder och leverantörer.