Affärsmodell

CIFAB arbetar på ”B2B-marknaden”, det vill säga våra kunder är företag som i sin tur säljer vidare i distributionskedjan. Exempel på våra kunder är grossister, butikskedjor, bilhandeln och bilvårdscenter som säljer professionella tjänster till bilägare.

Sortimentsutveckling

Vi utvecklar kontinuerligt vårt sortiment för att tillmötesgå våra olika kundkategorier och deras behov.. Vårt sortiment ska alltid vara relevant, attraktivt och erbjuda alternativ för specifika behov. Viktigt är att följa regelverk, kommande lagkrav och trender som råder på marknaden.

Inköp

CIFAB köper produkter från mer än 100 leverantörer i Europa, Asien och Nord Amerika. Vi har en erfaren, kunnig och effektiv inköpsorganisation som alltid är uppdaterad om den senaste utvecklingen inom vår bransch. Vi har mycket nära relationer och samarbeten med alla våra leverantörer, alltid medvetna om våra kunders önskemål och behov.

Lagerhållning och distribution

Vi har ett externt distributionslager i Vårgårda som förser våra kunder över hela Skandinavien. Som knutpunkt för inköpen i Asien har vi två externa lager i Kina. De ger ett effektivt logistikflöde och säkerställer produktens kvalitet redan innan den skeppas till Europa.

Försäljning och säljorganisation

Vi har en kunnig och välutbildad säljorganisation som genom personliga besök,
engagemang och utbildning servar våra olika geografiska marknader och kundkategorier.

Service i varje steg

Vår kundservice ansvarar för order, leveranser, marknads- och säljmaterial. Här svarar vi på frågor och råd till användare av de produkter som CIFAB säljer.

Produktutbildning

Vi utbildar våra kunder så de skall känna sig trygga med våra produkter, hur de används, hur de kan säljas och förklaras för slutkund. Det är viktigt att våra kunder och produktanvändare är trygga i att produkterna följer lagar och regler inom respektive område.

Produktansvar

CIFAB arbetar kontinuerligt med att våra leverantörer uppfyller sina åtaganden. Vi har även återförsäkring ekonomiskt för dem. Vi har dessutom en generell produktansvarsförsäkring som täcker ansvar upp till 20 miljoner SEK.